Contact

CLUBUL SPORTIV Alien Cycling Zalau
facebook.com/aliencyclingTel: 0748 146 511
aliencycling@gmail.com

Coordonator & PR:
Tirle Marius
marius21duo@yahoo.co.uk
0748 146 511

Director tehnic:
Puiu Gabriel
gabriel_puiu@yahoo.com
0751 287 374