Regulament

1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică tuturor participanţilor la MICHELIN Maraton Zalău.
1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Alien Cycling Zalău.
1.3. MICHELIN Maraton Zalău este un concurs de tip maraton mountain-bike, fiind deschis tuturor bicicliştilor amatori, începători, sau avansaţi precum şi celor profesionişti, care au împlinit cel puţin vârsta de 14 ani (în condiţiile specificate la punctul 3), pentru traseele Hobby şi Race, şi cel puţin 18 ani pentru traseul Elite.
1.4.  Sunt admise biciclete de orice tip, în bună stare de funcţionare. Totuşi, organizatorul recomandă folosirea bicicletelor de tip mountain-bike.
1.5.  Înscrierea participanţilor se poate face prin înregistrare online sau prin înregistrare la faţa locului.
1.6.  Prin semnarea formularului de înscriere fiecare participant:
-  declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la MICHELIN Maraton Zalău, precum şi regulamentul competiţional;
-  îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice, precum rezultatele obţinute, clasamentele, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat.

2.Caracteristici ale competiţiei

2.1. Evenimentul este o competiţie outdoor. Traseele sunt neamenajate şi neprotejate, se folosesc drumuri publice, poteci marcate şi nemarcate, pante cu înclinare mare şi zone accidentate etc.
2.2. Diferite segmente ale traseelor trec prin localităţi, zone împădurite şi tăieturi, (creste, culoare, abrupturi, văi, păşuni alpine, jnepenişuri etc.). Toate acestea necesită experienţă şi unele cunoştinţe, cum ar fi:
- o experienţă generală despre munte;
- cunoştinţe tehnice despre abordarea unui traseu dificil;
- capacitatea dea urca şi coborî în siguranţă o pantă înclinată în condiţii dificile;
- abilitatea de a parcurge în siguranţă un traseu într-o zonă montană;
- să aibă un bun simţ al direcţiei pe teren montan, chiar şi în condiţii de vreme rea şi vizibilitate redusă;
- cunoaşterea regulilor de comportament în caz de pericol şi urgenţă în zona montană;
- dovadă de fair play şi prietenie şi să acţioneze în consecinţă atunci când situaţia o cere;
- o atitudine care să ţină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranţă ar lua organizatorii, nu sunt şi nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competiţiei, mediul şi condiţiile în care se desfăşoară acestea;
- orice participant trebuie să ştie că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea şi viaţa lui şi/sau a altor participanţi şi să acţioneze în consecinţă pentru a se proteja atunci când simte sau observă un pericol.

3.Categorii şi trasee

3.1. Participanţii se pot înscrie pentru următoarele trasee:
a) Traseu Elite – aprox. 94km cu diferenţă de nivel 2.390 m
b) Traseu Race – aprox. 52 km cu diferenţă de nivel 1.250 m
c) Traseu  Hobby – aprox. 30 km
3.2. Categoriile de concurs vor fi următoarele:
Traseu Elite
Masculin – 18 – 29 ani
Masculin – 30 – 39 ani
Masculin – peste 40 ani
Feminin  – peste 18 ani 
Traseu Race
Masculin – 14 – 18 ani
Masculin – 19 – 29 ani
Masculin – 30 – 39 ani
Masculin – peste 40 ani 
Feminin  – peste 14 ani 
Traseu Hobby
Masculin – 14 – 18 ani
Masculin – 19 – 29 ani
Masculin – 30 – 39 ani
Masculin – peste 40 ani
Feminin  – peste 14 ani 
3.3. Vârsta minimă admisă pentru participarea la Traseul Elite este de 18 ani.Vârsta minimă admisă pentru participarea la Traseul Race şi respectiv Hobby este de 14 ani.
3.4. Persoanele sub 18 ani trebuie să aibă obligatoriu acordul scris al părinţilor sau tutorelui.
3.5. Încadrarea în categoria de vârstă se face în funcţie de câţi ani împlineşte concurentul în 2012, indiferent de lună.
Exemplu: împlineşte 19 ani în Ianuarie 2012 – încadrare se face în categoria 19 – 29 ani.Împlineşte 19 ani în Decembrie 2012 – încadrare se face tot în categoria 19 – 29 ani.
3.6. Pentru categoriile care nu adună minim 6 concurenţi la start, acestea vor fi cumulate cu categoriile superioare sau inferioare de vârstă, în funcţie de numărul de participanţi.

4. Înscriere şi taxa de participare

4.1. Înscrierea se poate face prin:
a)      website-ul competiţiei www.mtbmaratonzalau.blogspot.com folosind formularul de înscriere existent pe site şi declaraţia de responsabilitate, care trebuie completate şi semnate de fiecare participant în ziua preluării numărului de concurs. 
b)      La faţa locului sâmbătă 26.05.2012 între orele 18:00- 20:00 şiduminică 27.05.2012 între orele 07:30-09:00.
4.2.Înscrierea prin fax, telefon sau e-mail nu este posibilă.
4.3. Confirmarea înscrierii se va face în urma achitării taxei de participare, făcută în următoarele variante:
a) Înscrierile cu plata prin virament bancar până în data de 24.05.2012
Plata se va face cu Ordin de plată până cel târziu în data băncii de 24.05.2012, în contul beneficiarului:

Asociaţia AlienCyclingZalau
Str. Crisan nr.20, Zalău, Jud. Sălaj
Cod Fiscal: 28581450
IBAN: RO77 UGBI 0000 5620 0101 0RON
BANCA: Garanti Bank Zalău

            La detaliile plăţii va fi făcută specificaţia: „Nume şi Prenume + taxă înscriere MICHELIN Maraton Zalău″.
            b) La faţa locului, în numerar.
4.4. Taxele de participare sunt următoarele:
- 10 RON/persoană dacă este elev şi aduce carnetul de la şcoală vizat pe anul şcolar în curs; (categoria Hobby);
- 30 RON/persoană dacă se achită până în data de 26.05.2012; (categoria Hobby)
- 40 RON/persoană dacă se achită în data de 27.05.2012; (categoria Hobby)
- 50 RON/persoană dacă se achită până în data de 26.05.2012; (categoria Race şi Elite)
- 70 RON/persoană dacă se achită în data de 27.05.2012; (categoria Race şi Elite)
4.5. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.
4.6. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente  (transport, cazare, masă etc.) ale participanţilor.

5. Obligaţiile participanţilor

5.1.  Participarea la MICHELIN Maraton Zalău se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.
5.2.  Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
5.3.  Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie să semneze la preluarea numărului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la MICHELIN Maraton Zalău. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive.
5.4.  Purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării unei căşti de protecţie pe durata competiţiei atrage descalificarea.
5.5.  Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.
5.6.  Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face la faţa locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de către organizator. Pachetul de înscriere nu poate fi expediat prin poştă în avans.
5.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant,dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate, este sub efectul substanţelor halucinogene sau este în stare de slăbiciune, epuizare fizică sau psihică.

6. Proceduri de concurs
6.1.  Şedinţa tehnică
O şedinţă tehnică va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. În cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs şi iar prezenta participanţilor este obligatorie.
6.2.  Cronometrajul
Cronometrarea se face la secundă, cu ajutorul unui sistem electronic bazat pe chip-uri. Fiecare participant va purta un chip personalizat, acesta nu este transmisibil. Este responsabilitatea participanţilor de a monta corect numărul de concurs (care conţine şi cipul de cronometrare) în poziţia indicată în instrucţiuni.
6.3.  Numărul de concurs
a) Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face personal, pe baza unui act de identitate  în locul şi orele stabilite de organizator, conform informaţiilor publicate pe site.
b) Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.Logo-urile plasate pe numere trebuie să fie vizibile. Numerele nu trebuie să fie tăiate sau modificate sub nici o formă in timpul concursului. Nerespectarea acestui lucru va atrage după sine descalificarea.
6.4.  Startul
Startul se va da la data, locul şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
6.5.  Retragerea din concurs/Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident, se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul, are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde se consemnează retragerea sa, păstrându-şi numărul de concurs, dar fără cip de cronometrare.
b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligaţia de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate şi doresc şi pot să îi depăşească. Nu pedalaţi agresiv! Respectaţi concurenţii mai lenţi!
c) În caz de pană, reparaţii, căzătură, accidentare etc. traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalţi concurenţi sau a echipelor de salvare.
d) Neanunţarea retragerii din concurs va cauza o operaţiune de căutare şi salvare (echipe de salvare, salvamont, elicopter) pe cheltuiala participantului implicat. Retragerea va fi confirmată prin semnătura pe foaia de arbitraj. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de retragere dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi şi acţiunile ulterioare momentului şi locului retragerii, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace.
6.6.Puncte de control
Pe trasee sunt amplasate puncte de control obligatorii. Participanţii care nu trec printr-un punct de control (indiferent de motiv) vor fi descalificaţi. Numerele de concurs şi timpii competitorilor vor fi notaţi în ordinea sosirii în fiecare punct de control.
6.7. Limită de timp
Datorită faptului că traseul Maraton – 94,4 km nu este recomandat persoanelor neantrenate şi pentru siguranța dumneavoastră am introdus o limită de timp în care se poate parcurge acest traseu.
Ora 16:30 la PA 2
Ora 15:30 la PA 3
Ora 17:30 la PA 4
Persoanele care nu se încadrează în aceste limite vor preda chipul de cronometraj și li se va recomanda întoarcerea spre Sosire pe drumul asfaltat, considerându-se că sunt în afara concursului.
6.8.Penalizări
a) lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu = descalificare;
b) scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
c) doping = descalificare;
d) nerespectarea mediului înconjurător = descalificare;
e) modificarea numărului de concurs = descalificare;
f) lipsa chipului de cronometraj pe bicicleta = descalificare;
g) nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
h) limbajul  vulgar şi comportament nesportiv faţă de alţi participanţi,oficiali, public, alte persoane = descalificare.
Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.
6.9. Contestaţii
Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor. Contestaţia se va depune la biroul de Informaţii, în scris, în termen de maxim 30 de minute de la finish-ul oficial.

7. Protecţia mediului înconjurător
7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv  bidoane, flacoane, tuburi gel, ambalaje etc. în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.
7.2.  Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

8. Echipament obligatoriu

8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: cască de protecţie; număr de concurs care conţine cipul de cronometraj (pus la dispoziţie de către organizator).
8.2. Bicicleta în stare bună de funcţionare.

9. Alte reguli
            9.1.Suporterii pot susţine orice competitor cu condiţia să respecte regulile de conduită, indicaţiile autorităţilor şi/sau ale oficialilor şi să nu împiedice desfăşurarea competiţiei.
9.2. Pe parcursul traseelor nu este permis nici un ajutor venit din exterior (suporter, spectator etc.), excepţie făcând cazurile deosebite şi ajutorul acordat în punctele de realimentare amenajate, unde competitorii pe lângă băuturile, fructele şi alimentele energizante oferite de organizatori pot primii şi alte alimente, lichide.
9.3. MICHELIN Maraton Zalău foloseşte ca trasee de concurs următoarele şi nu numai: drumuri publice, poteci turistice amenajate şi neamenajate ce străbat localităţi, pajişti, păduri, tăieturi(creste, culoare, abrupturi, văi, păşuni alpine, jnepenişuri etc.). Traseele de concurs nu sunt închise altor participanţi la trafic (autovehicule, vehicule, pietoni, turişti, animale şi alţii). Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Orice accident provocat şi/sau în care au fost implicaţi participanţi la MICHELIN Maraton Zalău, survenit în timpul desfăşurării acestuia, din nerespectarea regulilor de concurs şi a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident.
9.4. Competiţia se desfăşoară pe munte într-un spaţiu neamenajat şi neprotejat, de aceea există un risc de rănire şi/sau deces din pericole obişnuite pentru competiţiile outdoor. Acestea includ şi nu se rezumă doar la: coliziuni cu autovehicule, alte vehicule, pietre, stânci, copaci, oameni, alte obiecte, căderi, alunecări, răni provocate de frig şi/sau căldură, hipotermie, insolaţie, deshidratare, degerături, arsuri, rău de altitudine, căderi de pietre, furtuni, animale, incendii, efort fizic etc.

10. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului

10.1. Organizatorul poate modifica oricând  traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
10.2. Toate deciziile vor fi luate de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
10.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 3 zile înaintea concursului,  sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs.


MICHELIN Maraton Zalău 2012 - Comitetul de organizare